Udžbenici za 5. razred osnovne škole

Uputa: označite željene artikle klikom na kućicu te ih klikom na dugme dodajte u košaricu.

KOLIČINE ODABRANIH ARTIKALA MOŽETE MIJENJATI U KOŠARICI.


HRVATSKI JEZIK

- smanji popis -
HRVATSKE JEZIČNE NITI 5
udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić, Bernardina Petrović; Nakladnik: ALFA
3877-6045
70,00 kn
HRVATSKE JEZIČNE NITI 5
Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole
Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić; Nakladnik: ALFA
1111019028-126045
40,00 kn
HRVATSKA RIJEČ 5
čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ante Bežen, Lidija Vešligaj, Anita Katić, Kristina Dilica, Ina Randić Đorđević; Nakladnik: ALFA
3877-6046
87,00 kn
HRVATSKA ČITANKA 5
Hrvatski jezik - Čitanka za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Mirjana Jukić, Slavica Kovač, Iverka Kraševac, Dubravka Težak, Martina Tunuković, Martina Valec-Rebić; Nakladnik: LJEVAK
3880-6051
89,00 kn
HRVATSKA KRIJESNICA 5
udžbenik iz hrvatskoga jezika za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Slavica Kovač, Mirjana Jukić; Nakladnik: LJEVAK
3880-6052
68,00 kn
Hrvatska krijesnica 5
radna bilježnica za jezik, komunikaciju i književnost za V. razred osnovne škole , izdanje 2019
Autori: Slavica Kovač, Mirjana Jukić, Danijela Zagorec; Nakladnik: LJEVAK
3880-126052
47,00 kn
PETICA
čitanka za peti razred osnovne škole i Hrvatski za 5 udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Diana Greblički-Miculinić, Dijana Grbaš Jakšić, Krunoslav Matošević, Ela Družijanić-Hajdarević, Zrinka Romić; Nakladnik: PROFIL
3882-6054
157,27 kn
HRVATSKI ZA 5
radna bilježnica uz udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred
Autori: Ela Družijanić Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Krunoslav Matošević, Lidija Sykora-Nagy, Zrinka Romić; Nakladnik: PROFIL
1000118402-126054
59,00 kn
HRVATSKI BEZ GRANICA 5, I. DIO
integrirani udžbenik za hrvatski jezik s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Pettö, Ksenija Budija; Nakladnik: ŠK
3883-6055
78,63 kn
HRVATSKI BEZ GRANICA 5, II. DIO
integrirani udžbenik za hrvatski jezik s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Pettö, Ksenija Budija; Nakladnik: ŠK
3883-6056
78,64 kn
HRVATSKI BEZ GRANICA 5
radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskoga jezika u petome razredu
Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Petto, Ksenija Budija; Nakladnik: ŠK
013629-126055
56,00 kn
NAŠ HRVATSKI 5
udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autor: Anita Šojat; Nakladnik: ŠK
3884-6057
70,00 kn
NAŠ HRVATSKI 5
radna bilježnica za hrvatski jezik u petome razredu osnovne škole
Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš; Nakladnik: ŠK
013480-126057
56,00 kn
SNAGA RIJEČI 5
hrvatska čitanka s dodatnim digitalnim sadržajima za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autor: Anita Šojat; Nakladnik: ŠK
3884-6058
87,27 kn
VOLIM HRVATSKI 5
udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Anđelka Rihtarić, Sanja Latin, Žana Majić; Nakladnik: ŠK
3885-6059
70,00 kn
SNAGA RIJEČI 5
hrvatska čitanka s dodatnim digitalnim sadržajima za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autor: Anita Šojat; Nakladnik: ŠK
3885-6060
87,27 kn
VOLIM HRVATSKI 5
radna bilježnica za hrvatski jezik u petom razredu osnovne škole
Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić, Sanja Latin; Nakladnik: ŠK
013575-126059
56,00 kn

ENGLESKI JEZIK

- smanji popis -
RIGHT ON! 1
udžbenik iz engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autor: Jenny Dooley; Nakladnik: ALFA
3826-5986
94,00 kn
RIGHT ON! 1
Radna bilježnica iz engleskog jezika za 5.razred osnovne škole, 5. godina učenja
Autor: Jenny Dooley; Nakladnik: ALFA
6611019088-125986
50,00 kn
HELLO, WORLD!
udžbenik engleskog jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja,izdanje 2019
Autori: Ivana Kirin, Marinko Uremović; Nakladnik: PROFIL
3827-5987
94,36 kn
HELLO WORLD! 5
radna bilježnica iz engleskoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja
Autori: Ivana Kirin, Marinko Uremović; Nakladnik: PROFIL
1000118466-125987
59,00 kn
DIP IN 5
udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autor: Suzana Ban; Nakladnik: ŠK
3828-5988
94,36 kn
DIP IN 5
radna bilježnica za engleski jezik u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja
Autor: Suzana Ban; Nakladnik: ŠK
013542-125988
56,00 kn
FOOTSTEPS 1
udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Dora Božanić, Olinka Breka, Ana Posnjak, Ivana Marinić; Nakladnik: ŠK
3829-5989
94,36 kn
FOOTSTEPS 1
radna bilježnica za engleski vjezik u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja
Autori: Olinka Breka, Dora Božanić, Ivana Marinić, Ana Posnjak; Nakladnik: ŠK
013461-125989
56,00 kn
ENGLISH PLUS SECOND EDITION 1
Class book with Practice Kit; udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autor: Ben Wetz; Nakladnik: OXFORD
3834-5994
94,36 kn
ENGLISH PLUS SECOND EDITION 1 radna bilježnica za engleski jezik
5. razred osnovne škole, 5. godina učenja
Autor: Janet Hardy-Gould; Nakladnik: PROFIL
3000207995-125994
53,00 kn
PROJECT EXPLORE 1
Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Sarah Philips, Paul Shipton (temeljeno na originalnom konceptu Toma Hutchinsona); Nakladnik: OXFORD
3835-5995
94,36 kn
PROJECT EXPLORE 1
radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja
Autori: Sarah Phillips, Paul Shipton, Lynne White; Nakladnik: PROFIL
3000207991-125995
62,50 kn
WIDER WORLD 1
udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay; Nakladnik: LJEVAK
3839-5999
94,00 kn
WIDER WORLD 1
radna bilježnica
Autor: Lynda Edwards; Nakladnik: LJEVAK
125999
48,00 kn
WAY TO GO 2
udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 2. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Višnja Anić, Zvonka Ivković; Nakladnik: ŠK
3830-5990
62,91 kn
WAY TO GO 2
radna bilježnica za engleski jezik u petome razredu osnovne škole, druga godina učenja
Autori: Višnja Anić, Zvonka Ivković; Nakladnik: ŠK
013713-125990
56,00 kn
PROJECT EXPLORE PLUS STARTER
Class book with Online Practice; udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Sarah Philips, Paul Shipton (temeljeno na originalnom konceptu Toma Hutchinsona); Nakladnik: OXFORD
3832-5992
62,91 kn
PROJECT EXPLORE PLUS STARTER
radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja
Autori: Sarah Phillips, Paul Shiptom; Nakladnik: PROFIL
3000207993-125992
53,00 kn
GO GETTER 2
udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Jayne Croxford, Graham Fruen; Nakladnik: LJEVAK
3836-5996
62,00 kn
GO GETTER 2
radna bilježnica
Autori: Jennifer Heath, Catherine Bright; Nakladnik: LJEVAK
125996
45,00 kn

MATEMATIKA

- smanji popis -
MATEMATIČKI IZAZOVI 5, PRVI DIO
udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić; Nakladnik: ALFA
3933-6112
63,00 kn
MATEMATIČKI IZAZOVI 5, DRUGI DIO
udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić; Nakladnik: ALFA
3933-6113
62,00 kn
MATEMATIKA 5
udžbenik matematike za peti razred osnovne škole, 1. i 2. svezak,izdanje 2019
Autori: Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Nakladnik: PROFIL
3937-6118
125,81 kn
MATEMATIKA 5
udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole sa zadatcima zadatcima za rješavanje, 1. dio,izdanje 2019
Autori: Branka Antunović Piton, Marjana Kuliš, Ivana Matić, Natalija Zvelf; Nakladnik: ŠK
3941-6124
62,90 kn
MATEMATIKA 5
udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole sa zadatcima zadatcima za rješavanje, 2.dio,izdanje 2019
Autori: Branka Antunović Piton, Marjana Kuliš, Ivana Matić, Natalija Zvelf; Nakladnik: ŠK
3941-6125
62,91 kn
MOJA MATEMATIKA 5
udžbenik za Matematiku za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Sonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš, Ivan Mrkonjić; Nakladnik: ALKA
3934-6114
100,00 kn
MATEMATIKA 5, 1. DIO
udžbenik za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec; Nakladnik: ELEMENT
3936-6116
63,00 kn
MATEMATIKA 5, 2. DIO
udžbenik za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec; Nakladnik: ELEMENT
3936-6117
63,00 kn
MATEMATIKA 5
radna bilježnica
Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec; Nakladnik: ELEMENT
11069-126116
68,00 kn

PRIRODA

- smanji popis -
PRIRODA 5
udžbenik iz prirode za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub; Nakladnik: ALFA
3954-6138
47,00 kn
PRIRODA 5
Radna bilježnica za peti razred osnovne škole
Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub; Nakladnik: ALFA
1111019079-126138
50,00 kn
PRIRODA 5
udžbenik iz prirode za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Biljana Agić, Tamara Banović, Ana Lopac Groš; Nakladnik: PROFIL
3958-6142
47,18 kn
PRIRODA 5
radna bilježnica iz prirode za peti razred osnovne škole s materijalima za istraživačku nastavu
Autori: Biljana Agić, Tamara Banović, Anamarija Kirac, Ana Lopac Groš; Nakladnik: PROFIL
1000119196-126142
119,00 kn
PRIRODA 5
udžbenik prirode s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić; Nakladnik: ŠK
3959-6143
47,18 kn
PRIRODA 5
radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole
Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić; Nakladnik: ŠK
013725-126143
56,00 kn
MOJA PRIRODA 5
udžbenik za Prirodu za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Elizabeta Miletić, Roberto Škara; Nakladnik: ALKA
3957-6141
40,00 kn

GEOGRAFIJA

- smanji popis -
MOJA ZEMLJA 1
udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić; Nakladnik: ALFA
3853-6013
47,00 kn
MOJA ZEMLJA 1
Radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole
Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić; Nakladnik: ALFA
1111019051-126013
50,00 kn
MOJA GEOGRAFIJA 5
udžbenik za Geografiju za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autor: Zvonko Ranogajec; Nakladnik: ALKA
3854-6014
40,00 kn
GEOGRAFIJA 5
udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ivan Paradi, Ivana Petrić; Nakladnik: PROFIL
3857-6017
47,18 kn
GEOGRAFIJA 5
radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole
Autori: Ivan Paradi, Ivana Petrić; Nakladnik: PROFIL
1000118508-126017
39,00 kn
GEA 1
udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan; Nakladnik: ŠK
3858-6018
47,18 kn
GEA 1
radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole
Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan; Nakladnik: ŠK
013723-126018
56,00 kn
PLAVI PLANET 1
udžbenik iz geografije za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Lidija Borko, Tomislav Štancl; Nakladnik: LJEVAK
3856-6016
47,00 kn
PLAVI PLANET 1
radna bilježnica
Autori: Lidija Borko, Tomislav Štancl; Nakladnik: LJEVAK
126016
40,00 kn

POVIJEST

- smanji popis -
POVIJEST 5
udžbenik iz povijesti za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Fine; Nakladnik: ALFA
4264-6462
62,00 kn
POVIJEST 5
Radna bilježnica za peti razred osnovne škole
Autori: Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Finek; Nakladnik: ALFA
1111019067-126462
50,00 kn
MOJA POVIJEST 5
udžbenik za Povijest za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Daniela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić; Nakladnik: ALKA
4266-6464
54,00 kn
MOJA POVIJEST 5
RB
Autori: Jugo Superina,Kovačić Malbaša; Nakladnik: ALKA
9789532942675-126464
35,00 kn
UČITELJICA ŽIVOTA - POVIJEST 5
udžbenički komplet za povijest u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Hrvoje Gračanin, Vjera Brković, Rona Bušljeta; Nakladnik: MERIDIJANI
4268-6466
60,00 kn
UČITELJICA ŽIVOTA – POVIJEST 5
radna bilježnica za povijest u petom razredu osnovne škole
Autori: Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Hrvoje Gračanin, Vjera Brković i Rona Bušljeta; Nakladnik: MERIDIJANI
126466
40,00 kn
VREMEPLOV 5
udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole, izdanje 2019
Autori: Neven Budak, Miljenko Hajdarović, Manuela Kujundžić, Šime Labor; Nakladnik: PROFIL
4269-6467
62,91 kn
VREMEPLOV 5
radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole
Autori: Manuela Kujundžić, Šime Labor; Nakladnik: PROFIL
1000118499-126467
45,00 kn
KLIO 5
udžbenik petoga razreda osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Sonja Bančić, Tina Matanić; Nakladnik: ŠK
4270-6468
62,91 kn
KLIO 5
radna bilježnica za povijest u petom razredu osnovne škole
Autori: Sonja Banić, Tina Matanić ; Nakladnik: ŠK
013784-126468
56,00 kn
POVIJEST 5
udžbenik iz povijesti za peti razred osnovne škole (prilagođeno za učenike s teškoćama u razvoju),izdanje 2019
Autori: Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Finek, Željka Butorac; Nakladnik: ALFA
4265-6463
110,00 kn
MOJA NAJDRAŽA POVIJEST 5
udžbenik za Povijest za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Daniela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić; Nakladnik: ALKA
4267-6465
54,00 kn

GLAZBENA KULTURA

- smanji popis -
SVIJET GLAZBE 5
udžbenik iz glazbene kulture za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Ana Ostojić, Zoran Štefanac; Nakladnik: ALFA
3864-6024
31,00 kn
GLAZBENI KRUG 5
udžbenik glazbene kulture za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ružica Ambruš-Kiš, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Snježana Stojaković, Zrinka Šimunović; Nakladnik: PROFIL
3866-6026
31,45 kn
ALLEGRO 5 U GLAZBENOM SVIJETU
udžbenik glazbene kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Natalija Banov, Vlasta Dvořak, Sandra Frančišković, Sandra Ivančić, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić, Alenka Martinović, Darko Novosel, Tomislav Pehar; Nakladnik: ŠK
3867-6027
31,45 kn

LIKOVNA KULTURA

- smanji popis -
LIKOVNA AVANTURA 5
udžbenik iz likovne kulture za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Stanka Pinjuh, Dalia Finek Brezarić, Goran Jeličić; Nakladnik: ALFA
3918-6093
31,00 kn
OPAŽAM, OBLIKUJEM 5
udžbenik likovne kulture za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Martina Kosec, Jurana Mihalić Linarić, Dijana Nazor; Nakladnik: PROFIL
3920-6095
31,45 kn
MOJE BOJE 5
udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autor: Miroslav Huzjak; Nakladnik: ŠK
3921-6096
31,45 kn

TEHNIČKA KULTURA

- smanji popis -
TEHNIČKA KULTURA 5
udžbenik iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja; Nakladnik: ALFA
3973-6159
31,00 kn
TEHNIČKA KULTURA 5
Radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za peti razred osnovne škole
Autori: Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja; Nakladnik: ALFA
1111019082-126159
100,00 kn
TK 5
udžbenik tehničke kulture za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Marijan Vinković, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Tijana Martić, Ružica Gulam, Damir Ereš, Fany Bilić; Nakladnik: PROFIL
3974-6160
31,45 kn
TEHNIČKA KULTURA 5
radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole
Autori: Marijan Vinković, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Tijana Martić, Ružica Gulam, Damir Ereš, Fany Bilić; Nakladnik: PROFIL
1000118603-126160
119,00 kn
SVIJET TEHNIKE 5
udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek; Nakladnik: ŠK
3975-6161
31,45 kn
SVIJET TEHNIKE 5
radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada programa tehničke kulture u
Autori: Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek; Nakladnik: ŠK
013781-126161
119,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

- smanji popis -
UČITELJU, GDJE STANUJEŠ?
udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Mirjana Novak, Barbara Sipina; Nakladnik: KS
3977-6163
63,00 kn
Učitelju gdje stanuješ?
radna bilježnica za 5. Razred NOVO
Autori: M.Novak, B. Sipina; Nakladnik: KS
126163
30,00 kn

LATINSKI JEZIK - IZBORNI PREDMET

- smanji popis -
HEREDITAS LINGUAE LATINAE
čitanka za početno učenje latinskog jezika u osnovnoj školi
Autor: Zvonimir Milanović; Nakladnik: VBZ
3711-5819
95,00 kn
HEREDITAS LINGUAE LATINAE
radna bilježnica za početno učenje latinskog jezika u osnovnoj školi
Autor: Zvonimir Milanović; Nakladnik: VBZ
3711-5820
68,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

- smanji popis -
APPLAUS! PLUS 5
udžbenik njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja,izdanje 2019
Autori: Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić; Nakladnik: PROFIL
3948-6132
94,36 kn
APPLAUS! PLUS 5 radna bilježnica njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole
peta godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić; Nakladnik: PROFIL
1000118450-126132
59,00 kn
GUT GEMACHT! 5
udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić; Nakladnik: ŠK
3953-6137
94,36 kn
GUT GEMACHT! 5
radna bilježnica za njemački jezik u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja
Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić; Nakladnik: ŠK
013525-126137
56,00 kn
AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 5
udžbenik iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (peta godina učenja),izdanje 2019
Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić; Nakladnik: ALFA
3945-6129
94,00 kn
AUF DIE PLÄTZE
FERTIG, LOS 5 - Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (peta godina učenja)
Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić; Nakladnik: ALFA
1111019009-126129
50,00 kn
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2
udžbenik iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (druga godina učenja),izdanje 2019
Autori: Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički; Nakladnik: ALFA
3946-6130
62,00 kn
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2
Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole
Autori: Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički; Nakladnik: ALFA
1111019037-126130
50,00 kn
MAXIMAL 2
udžbenik njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole, druga godina učenja,izdanje 2019
Autori: Giorgio Motta, Elzbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück, Mirjana Klobučar; Nakladnik: PROFIL
3949-6133
62,91 kn
MAXIMAL 2
radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja
Autori: Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Claudia Brass, Mirjana Klobučar; Nakladnik: PROFIL
1000118931-126133
59,00 kn
FLINK MIT DEUTSCH 2 NEU
udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 2. godina učenja,izdanje 2019
Autori: Plamenka Bernardi-Britvec, Jadranka Salopek, Jasmina Troha; Nakladnik: ŠK
3950-6134
62,91 kn
FLINK MIT DEUTSCH 2 NEU
radna bilježnica za njemački jezik u petome razredu osnovne škole, 2. godin
Autori: Plamenka Bernardi-Britvec, Jadranka Salopek, Jasmina Troha; Nakladnik: ŠK
013596-126134
56,00 kn
BESTE FREUNDE A1.1
udžbenik za njemački jezik, 5. razred kao 2. SJ,izdanje 2019
Autori: Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe; Nakladnik: LJEVAK
3947-6131
62,00 kn
BESTE FREUNDE A1.1
radna bilježnica s audio-Cdom
Autori: Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Christiane Seuthe, Anja Schümann; Nakladnik: LJEVAK
126131
58,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

- proširi popis -

TALIJANSKI JEZIK

- proširi popis -

ŠPANJOLSKI JEZIK

- proširi popis -

LATINSKI JEZIK

- smanji popis -
LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA
Pars 1 Familia Romana, EXERCITIA LATINA 1 - Radna bilježnica za 5. i 6. razred osnovne škole te za 1. i 2. razred gimnazije,izdanje 2019
Autor: Hans Henning Orberg; Nakladnik: DOMINOVIĆ
4039-126225
59,00 kn

DODATNA NASTAVNA SREDSTVA - NEOBAVEZNA

- proširi popis -

UČENICI S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

- proširi popis -

INFORMATIKA

- smanji popis -
#MOJPORTAL5
udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović; Nakladnik: ŠK
3888-6063
62,91 kn
#mojportal5
radna bilježnica za informatiku u petom razredu osnovne škole
Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović; Nakladnik: ŠK
013863-126063
56,00 kn
LIKE IT 5
udžbenik iz informatike za peti razred osnovne škole, izdanje 2019
Autori: Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić; Nakladnik: ALFA
3886-6061
62,00 kn
LIKE IT 5
Radna bilježnica iz informatike za peti razred osnovne škole
Autori: Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić; Nakladnik: ALFA
1111019045-126061
50,00 kn
INFORMATIKA 5
udžbenik za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Milana Jakšić, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić, Davor Šokac, Dragan Vlajinić; Nakladnik: PROFIL
3887-6062
62,91 kn
INFORMATIKA 5
radna bilježnica iz informatike za peti razred osnovne škole
Autori: Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Milana Jakšić, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić, Davor Šokac, Dragan Vlajinić; Nakladnik: PROFIL
1000119090-126062
45,00 kn
INFORMATIKA+ 5
udžbenik iz informatike za 5. razred osnovne škole,izdanje 2019
Autori: Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač; Nakladnik: UDŽBENIK.HR
3889-6064
62,91 kn
INFORMATIKA+ 5
radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole, IZDANJE 2019.
Autori: Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač; Nakladnik: UDŽBENIK.HR
7905048-126064
57,00 kn

PREPORUKA ŠKOLSKOG PRIBORA

LIKOVNA MAPA 5 i 6, likovna mapa s kolažem za 5. i 6. razred, ŠK
DETALJNIJE...
110003
69,00 kn
LIKOVNA MAPA 5-6 uz udžbenik likovne kulture Pogled potez 5 i 6, PROFIL
LIKOVNA MAPA 5-6 uz udžbenik likovne kulture Pogled potez 5 i 6, PROFIL
DETALJNIJE...
110021
59,00 kn
Likovna mapa za 5. i 6. razred osnovne škole (sadrži kolaž papir), VBZ
Likovna mapa za 5. i 6. razred osnovne škole (sadrži kolaž papir), VBZ
DETALJNIJE...
110011
53,00 kn
LIKOVNI SAT 5: likovna mapa s kolažem uz udžbenik za 5. razred osnovne škole, ALFA
DETALJNIJE...
110015
60,00 kn
Teka meki uvez A5 crte 52L 55g lak Educa boy
TEKA MEKI UVEZ 
DETALJNIJE...
116530
2,50 kn2,00 kn
Teka meki uvez A5 karo 52L 55g lak Educa boy
TEKA MEKI UVEZ 
DETALJNIJE...
116531
2,50 kn2,00 kn
Teka meki uvez A5 čista 52L 55g lak Educa boy
TEKA MEKI UVEZ 
DETALJNIJE...
116532
2,50 kn2,00 kn
Teka meki uvez A4 crte 52L 55g lak Educa boy
TEKA MEKI UVEZ 
DETALJNIJE...
116458
5,00 kn4,00 kn
Teka meki uvez A4 karo 52L 55g lak Educa boy
TEKA MEKI UVEZ 
DETALJNIJE...
116460
5,00 kn4,00 kn
Teka meki uvez A4 čista 52L 55g lak Educa boy
TEKA MEKI UVEZ 
DETALJNIJE...
116462
5,00 kn4,00 kn
Teka meki uvez A5
karo 50L 80g Premium Connect
DETALJNIJE...
116759
3,50 kn2,80 kn
Teka meki uvez A4 crte
40L 80g mat+lak Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
116464
7,00 kn5,60 kn
Teka meki uvez A4 karo
40L 80g mat+lak Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
116466
7,00 kn5,60 kn
Teka meki uvez A4 čista
40L 80g mat+lak Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
116465
7,00 kn5,60 kn
Teka meki uvez A4 crte
40L 80g sjaj+glitter Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
109162
7,75 kn6,20 kn
Teka meki uvez A4 karo
40L 80g sjaj+glitter Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
109163
7,75 kn6,20 kn
Teka meki uvez A4 čista
40L 80g sjaj+glitter Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
116463
7,75 kn6,20 kn
Teka meki uvez A5 crte
40L 80g sjaj+glitter Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
109160
3,88 kn3,10 kn
Teka meki uvez A5 karo
40L 80g sjaj+glitter Connect sortirani motivi
DETALJNIJE...
109161
3,88 kn3,10 kn
Teka meki uvez A5 crte
40+2L Cities by night Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116766
4,50 kn3,60 kn
Teka meki uvez A4
crte 40+2L 80g Sweet pets Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116772
8,38 kn6,70 kn
Teka meki uvez A4
karo 40+2L 80g Sweet pets Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116773
8,38 kn6,70 kn
Teka meki uvez A4
čista 40+2L 80g Sweet pets Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116774
8,38 kn6,70 kn
Teka meki uvez A5 crte
40+2L 80g Sweet pets Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116775
4,25 kn3,40 kn
Teka meki uvez A4
crte 40+2L 80g Animal Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116782
8,38 kn6,70 kn
Teka meki uvez A4
karo 40+2L 80g Animal Elisa sortirani motivi
DETALJNIJE...
116783
8,38 kn6,70 kn
Obrazac školski rječnik A6
40L 2kolone Educa
DETALJNIJE...
109201
1,88 kn1,50 kn
Obrazac školski teka notna
B5 16L Educa
DETALJNIJE...
109204
1,75 kn1,40 kn
Obrazac školski zadaćnica
A4 crte 12L Educa
DETALJNIJE...
109205
2,00 kn1,60 kn
Obrazac školski Informativka
B6 40L Educa
DETALJNIJE...
109203
2,00 kn1,60 kn
Omotnica-korice za knjige A4
pp pk10 Educa
DETALJNIJE...
109213
10,25 kn8,20 kn
Omotnica-korice za knjige
univerzalna do A4 pk10 Jobing Art 7700
DETALJNIJE...
117100
49,25 kn39,40 kn
Ljepilo u stiku 8,2g
(bez otapala) UHU.
DETALJNIJE...
117108
12,88 kn10,30 kn
Boja vodena fi 24mm
12 boja+kist Faber Castell 125011 blister
DETALJNIJE...
109245
31,50 kn25,20 kn
Boja tempera 18ml
aluminijska tuba 10boja/pvc Connect blister
DETALJNIJE...
116824
43,00 kn34,40 kn
Boja tempera 25ml
aluminijska tuba Connect bijela
DETALJNIJE...
116407
3,50 kn2,80 kn
Folija zaštitna za klupu+spužva
43,55x55cm Connect blister
DETALJNIJE...
109603
27,13 kn21,70 kn
Pregača za likovni s rukavima
45x60cm CMP.219GREMB crvena blister
DETALJNIJE...
117117
40,13 kn32,10 kn
Boje drvene 24 boje
Faber Castell 120124 blister
DETALJNIJE...
116843
56,38 kn45,10 kn
Mine 0,5mm 2B
polymer 1tuba Faber Castell 9125
DETALJNIJE...
116443
5,38 kn4,30 kn
Gumica plastična
Faber Castell 187120 dust-free
DETALJNIJE...
117154
5,63 kn4,50 kn
Šiljilo metalno 1rupa
Staedtler 510 10
DETALJNIJE...
116883
9,25 kn7,40 kn