Udžbenici za 2. razred strukovne škole

Uputa: označite željene artikle klikom na kućicu te ih klikom na dugme dodajte u košaricu.

KOLIČINE ODABRANIH ARTIKALA MOŽETE MIJENJATI U KOŠARICI.


HRVATSKI JEZIK

- smanji popis -
KNJIŽEVNOST 2
čitanka za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Snježana Zrinjan; Nakladnik: ALFA
828-1393
90,00 kn
ČITANKA 2
čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Autori: Marina Čubrić, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica; Nakladnik: ŠK
3454-5391
103,00 kn
HRVATSKI JEZIK (BUKI)
čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Snježana Zrinjan, Nataša Sajko; Nakladnik: ALFA
2898-4451
110,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autor: Snježana Zrinjan; Nakladnik: ALFA
782-1406
68,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autor: Snježana Zrinjan; Nakladnik: ALFA
782-1405
33,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
udžbenik za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Marina Čubrić; Nakladnik: ŠK
1313-2132
76,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Marina Čubrić; Nakladnik: ŠK
1313-2131
39,00 kn
HRVATSKI JEZIK (BUKI)
udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Snježana Zrinjan, Nataša Sajko; Nakladnik: ALFA
2902-4455
110,00 kn
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2
udžbenik za 2. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Autor: Dragutin Rosandić; Nakladnik: ŠK
790-1415
93,00 kn
ČITANKA 2
udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autor: Snježana Zrinjan; Nakladnik: ŠK
685-1381
103,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Mirjana Bogdanović, Vedrana Močnik; Nakladnik: PROFIL
1991-2978
72,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Mirjana Bogdanović, Vedrana Močnik; Nakladnik: PROFIL
1991-2977
35,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole
Autor: Snježana Zrinjan; Nakladnik: ŠK
1530-1387
74,00 kn
HRVATSKI JEZIK 2
radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole
Autor: Snježana Zrinjan; Nakladnik: ŠK
1530-1386
39,00 kn
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2
integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u drugom razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Autori: Andreja Jureković Perković, Marija Matković; Nakladnik: ŠK
3425-5348
119,00 kn
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2
radna bilježnica za hrvatski jezik i književnost u drugom razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Autori: Andreja Jureković Perković, Marija Matković; Nakladnik: ŠK
3425-5349
49,00 kn
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2
radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole
Autori: Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari; Nakladnik: ŠK
3500-5458
49,00 kn

ENGLESKI JEZIK

- smanji popis -
CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS
6. i 7. godina učenja
Autori: Martina Horvat, Evelina Mišćin; Nakladnik: ŠK
1285-2092
95,00 kn
CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS
7. godina učenja
Autor: Martina Horvat; Nakladnik: ŠK
1285-2091
50,00 kn
CAN I HELP YOU…WITH YOUR ENGLISH? 2
7. godina učenja
Autor: Elizabeth Harrison-Paj; Nakladnik: ŠK
678-1455
95,00 kn
CAN I HELP YOU…WITH YOUR ENGLISH? 2
7. godina učenja
Autor: Elizabeth Harrison-Paj; Nakladnik: ŠK
678-1454
50,00 kn
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1
7. godina učenja
Autor: Elizabeth Harrison-Paj; Nakladnik: ŠK
735-1485
106,00 kn
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1
7. godina učenja
Autor: Elizabeth Harrison-Paj; Nakladnik: ŠK
735-1484
62,00 kn
LOG ON @ 2 IN FRAME
7. godina učenja
Autori: Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivić-Doolan; Nakladnik: ŠK
1407-2282
96,00 kn
LOG ON @ 2 IN FRAME
7. godina učenja
Autori: Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivić-Doolan; Nakladnik: ŠK
1407-2281
57,00 kn
ENGLISH IN MIND 3
za učenje engleskog kao 1. stranog jezika u 4.-god. strukovnim školama
Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jones; Nakladnik: ŠK
3107-4791
105,00 kn
NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE
udžbenik engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi
Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay; Nakladnik: LJEVAK
3185-4910
120,00 kn
NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE
radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih ško
Autori: Lindsay White, Dominika Chandler; Nakladnik: LJEVAK
3185-4911
79,00 kn
CHOICES PRE-INTERMEDIATE
udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezi
Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska; Nakladnik: LJEVAK
3191-4922
120,00 kn
CHOICES PRE-INTERMEDIATE
radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi str
Autori: Sue Kay, Vaughan Jones; Nakladnik: LJEVAK
3191-4923
79,00 kn
NEW SUCCESS ELEMENTARY
udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi stran
Autori: Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White; Nakladnik: LJEVAK
3184-4908
120,00 kn
NEW SUCCESS ELEMENTARY
radna bilježnica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, pr
Autori: David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandler; Nakladnik: LJEVAK
3184-4909
79,00 kn
NEW SUCCESS INTERMEDIATE
udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četver
Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay; Nakladnik: LJEVAK
3187-4914
120,00 kn
NEW SUCCESS INTERMEDIATE
radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razre
Autori: Lindsay White, Dominika Chandler; Nakladnik: LJEVAK
3187-4915
79,00 kn
CHOICES INTERMEDIATE
udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3.
Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska; Nakladnik: LJEVAK
3193-4926
120,00 kn
CHOICES INTERMEDIATE
radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3
Autor: Rod Fricker; Nakladnik: LJEVAK
3193-4927
79,00 kn
NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE
udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. i 3. razred jezičnih gimnazija, prvi strani jezik; 3. i 4. razred srednjih strukovnih četv
Autori: Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Jenny Day; Nakladnik: LJEVAK
3189-4918
95,00 kn
NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE
radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. i 3. razred jezičnih gimnazija, prvi strani jezik; 3. i 4. razred srednjih strukov
Autor: Rod Fricker; Nakladnik: LJEVAK
3189-4919
65,00 kn
NEW HORIZONS 2 STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Autori: Paul Radley, Daniela Simons; Nakladnik: OXFORD
3217-4967
99,00 kn
NEW HORIZONS 2 WORKBOOK
radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Autori: Paul Radley, Daniela Simons; Nakladnik: OXFORD
3217-4968
61,00 kn
SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Autori: Tim Falla, Paul A. Davies; Nakladnik: OXFORD
3232-5001
103,00 kn
SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD
radna bilježnica za engleski jezik B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, p
Autori: Tim Falla, Paul A. Davies; Nakladnik: OXFORD
3232-5002
60,00 kn
SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika B1+ za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani
Autori: Tim Falla, Paul A. Davies; Nakladnik: OXFORD
3234-5005
103,00 kn
SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD
radna bilježnica za engleski jezik B1+ za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i 2. ili 3. razred četverogodišnjih strukovnih škol
Autori: Jane Hudson, Tim Falla, Paul A. Davies; Nakladnik: OXFORD
3234-5006
60,00 kn
INSIGHT PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Autori: Jayne Wildman, Fiona Beddall; Nakladnik: OXFORD
3239-5015
98,00 kn
INSIGHT PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK
radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Autori: Mike Sayer, Rachael Roberts; Nakladnik: OXFORD
3239-5016
66,00 kn
INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker); Nakladnik: OXFORD
3241-5019
98,00 kn
INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK
radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Paul Hancock; Nakladnik: OXFORD
3241-5020
66,00 kn
NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi stran
Autori: John Soars, Liz Soars; Nakladnik: OXFORD
3225-4983
101,00 kn
NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK
radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi stra
Autori: John Soars, Liz Soars; Nakladnik: OXFORD
3225-4984
63,00 kn
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prv
Autori: John Soars, Liz Soars; Nakladnik: OXFORD
3227-4988
101,00 kn
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A
radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi stran
Autori: John Soars, Liz Soars; Nakladnik: OXFORD
3227-4989
62,00 kn
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B
radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi stran
Autori: John Soars, Liz Soars; Nakladnik: OXFORD
3227-4990
62,00 kn
TUNE UP! 2
radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Autori: Milena Gilić, Irena Pavlović, Ivana Škarica Mital, Andy Tomlinson; Nakladnik: PROFIL
3264-5062
82,00 kn
FORWARD 2
udžbenik engleskog jezika u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Autori: Anica Gregović, Tamara Budimir; Nakladnik: ŠK
3449-5385
99,00 kn
FORWARD 2
radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Autor: Anica Gregović; Nakladnik: ŠK
3449-5386
59,00 kn
OUTCOMES ELEMENTARY STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Autori: Hugh Dellar, Andrew Walkley; Nakladnik: VBZ
3691-5779
105,00 kn
OUTCOMES ELEMENTARY WORKBOOK
radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jez
Autori: Peter Maggs, Catherine Smith; Nakladnik: VBZ
3691-5780
59,00 kn
OUTCOMES PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi s
Autori: Hugh Dellar, Andrew Walkley; Nakladnik: VBZ
3693-5783
105,00 kn
OUTCOMES PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK
radna bilježnica engleskog jezika za 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi
Autori: Carol Nuttall, David Evans; Nakladnik: VBZ
3693-5784
59,00 kn
OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK
udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani
Autori: Hugh Dellar, Andrew Walkley; Nakladnik: VBZ
3696-5789
105,00 kn
OUTCOMES INTERMEDIATE WORKBOOK
radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi stra
Autor: Amanda Maris; Nakladnik: VBZ
3696-5790
59,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

- smanji popis -
AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS
udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Autori: Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou; Nakladnik: ALGORITAM
1383-2245
94,00 kn
AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS
radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Autori: Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou; Nakladnik: ALGORITAM
1383-2244
78,00 kn
DEUTSCH.COM 2
udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovni
Autori: C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente; Nakladnik: ALGORITAM
2303-3856
110,00 kn
DEUTSCH.COM 2
radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih s
Autori: C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente; Nakladnik: ALGORITAM
2303-3599
91,00 kn
zweite.sprache@DEUTSCH.de 2
udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić; Nakladnik: ŠK
651-1515
89,00 kn
zweite.sprache@DEUTSCH.de 2
radna bilježnica njemačkog kao drugog jezika za 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić; Nakladnik: ŠK
651-1514
59,00 kn
DEUTSCH FÜR DEN BERUF 2
7. godina učenja
Autori: Zdenka Mandekić, Romana Papa, Dunja Ptiček, Angelina Puović; Nakladnik: ŠK
695-1513
104,00 kn
DEUTSCH FÜR DEN BERUF 2
7. godina učenja
Autori: Dunja Ptiček, Angelina Puović; Nakladnik: ŠK
695-1512
54,00 kn
DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 2
7. godina učenja
Autor: Ljiljana Troskot; Nakladnik: ŠK
699-1521
104,00 kn
GUTEN APPETIT 1
njemački za 2. razred ugostiteljske škole
Autor: Nevenka Blažević; Nakladnik: ŠK
762-1526
123,00 kn
IDEEN 1
udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta; Nakladnik: ALGORITAM
3018-4648
115,00 kn
IDEEN 1
radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta; Nakladnik: ALGORITAM
3018-4649
95,00 kn
IDEEN 2
udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 6. i 7. godina učenja
Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta; Nakladnik: ALGORITAM
3020-4652
115,00 kn
IDEEN 2
radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 6. i 7. godina u
Nakladnik: ALGORITAM
3020-4653
95,00 kn
DIREKT NEU 2
udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 2. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (2. godina učenja) kao i za napredno učenje (7. godina učenja) sa audio CD-om
Autori: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović; Nakladnik: KLETT
3115-4807
129,00 kn
TEAM DEUTSCH NEU 2
udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om
Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, ; Nakladnik: KLETT
3123-4823
102,00 kn
TEAM DEUTSCH NEU 2
radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja
Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, ; Nakladnik: KLETT
3123-4824
56,00 kn
DEUTSCH IST KLASSE! 2
udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 7. i 10. godina učenja
Autori: Mihaela Cerovečki, Melanie Popović; Nakladnik: ŠK
3563-5543
95,00 kn
DEUTSCH IST KLASSE! 2
radna bilježnica za njemački jezik u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 7. i 10. godina učenja
Autori: Mihaela Cerovečki, Melanie Popović; Nakladnik: ŠK
3563-5544
65,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

- proširi popis -

TALIJANSKI JEZIK

- proširi popis -

ŠPANJOLSKI JEZIK

- proširi popis -

MATEMATIKA

- smanji popis -
MATEMATIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred ekonomske škole
Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego; Nakladnik: ALKA
1326-1605
105,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred srednje škole - zanimanje komercijalist
Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego; Nakladnik: ALKA
1519-2156
105,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola
Autor: Sanja Varošanec; Nakladnik: ELEMENT
1515-2152
121,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred ekonomske škole
Autori: Biljana Janković, Ivan Mrkonjić; Nakladnik: NEODIDACTA
1514-1606
189,00 kn
MATEMATIKA 2, 1. DIO
udžbenik za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Ljiljana Kelava-Račić, Zvonimir Šikić; Nakladnik: ŠK
1513-1590
82,00 kn
MATEMATIKA 2, 2. DIO
udžbenik za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Ljiljana Kelava-Račić, Zvonimir Šikić; Nakladnik: ŠK
1513-1591
82,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić; Nakladnik: ALKA
3043-4692
120,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola
Autori: Bernardica Bakula, Sanja Varošanec; Nakladnik: ELEMENT
2754-4227
126,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred ekonomskih škola
Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić, Anđelko Marić; Nakladnik: ELEMENT
3077-4743
145,00 kn
MATEMATIKA 2 - 1. DIO
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija i tehničkih škola
Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović; Nakladnik: ELEMENT
3091-4764
72,50 kn
MATEMATIKA 2 - 2. DIO
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija i tehničkih škola
Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović; Nakladnik: ELEMENT
3091-4765
72,50 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Autori: Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić; Nakladnik: PROFIL
3288-5102
72,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Autori: Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić; Nakladnik: PROFIL
3288-5103
72,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred srednjih medicinskih škola - smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Autori: Jelena Noskov, Karolina Brleković; Nakladnik: ŠK
3504-5464
119,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trgovačke škole
Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego; Nakladnik: ALKA
859-1578
105,00 kn
MATEMATIKA U STRUCI 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego; Nakladnik: ALKA
875-1570
105,00 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autor: Sanja Varošanec; Nakladnik: ELEMENT
861-1572
111,00 kn
GOSPODARSKA MATEMATIKA 2
udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred srednje ugostiteljske škole
Autor: Vesna Erceg; Nakladnik: HOREBA
755-1581
85,00 kn
MATEMATIKA U STRUCI 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred JMO-a
Autori: Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić; Nakladnik: NEODIDACTA
3200-4939
107,10 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred trgovačkih škola
Autori: Biljana Janković, Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić; Nakladnik: NEODIDACTA
3202-4941
139,65 kn
MATEMATIKA 2
udžbenik za prodavače
Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić, Nedjeljka Čolić; Nakladnik: ALKA
3030-4671
120,00 kn

INFORMATIKA

- smanji popis -
INFORMATIKA +
dopunski udžbenik za 1.-3. razred srednjih ekonomskih škola
Autori: Marijan Antolović, Predrag Brođanac, Ankica Jagnjić, Natalija Stjepanek; Nakladnik: ŠK
800-1622
95,00 kn
JEZIK C
udžbenik i CD s riješenim primjerima za 2. i 3. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Tatjana Androković, Vesna Tomić; Nakladnik: ŠK
629-1623
109,00 kn
PROGRAMIRANJE
udžbenik programiranja u Pascalu za 2. i 3. razred srednjih strukovnih škola
Autor: Vesna Mesar; Nakladnik: ŠK
645-1624
109,00 kn
INFORMATIKA I RAČUNALSTVO
udžbenik za gimnazije i srednje škole
Autori: Vinkoslav Galešev, Predrag Brođanac, Nikola Dmitrović, Milan Korać, Snježana Babić, Gordana Sokol, Z; Nakladnik: SYSPRINT
3413-5331
153,00 kn
INFORMATIKA 2
udžbenik za ekonomiste
Autori: Ivan Strugar, Biljana Pavelić; Nakladnik: ALKA
3038-4686
100,00 kn
INFORMATIKA 2
udžbenik informatike za 2. razred srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Autori: Natalija Stjepanek, Vesna Tomić; Nakladnik: ŠK
3458-5395
109,00 kn
INFORMATIKA I RAČUNALSTVO
udžbenik za srednje strukovne škole
Autori: Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Gordana Sokol, Bojan Kocijan; Nakladnik: SYSPRINT
3410-5327
115,00 kn

BIOLOGIJA

- smanji popis -
ČOVJEK I ZDRAVLJE
udžbenik za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović; Nakladnik: ALFA
1829-2728
94,00 kn
ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ
udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević; Nakladnik: ŠK
689-1638
95,00 kn
ČOVJEK I ZDRAVLJE
radna bilježnica iz biologije - MODUL B - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Mišo Rašan, Krešimir Trojko; Nakladnik: ŠK
689-2095
39,00 kn
ČOVJEK I OKOLIŠ
radna bilježnica iz biologije - MODUL C - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Mišo Rašan, Krešimir Trojko; Nakladnik: ŠK
689-2094
39,00 kn
BIOLOGIJA 2
udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije
Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar; Nakladnik: NEODIDACTA
2775-4252
139,65 kn
BIOLOGIJA 2
radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije
Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar; Nakladnik: NEODIDACTA
2775-4253
82,95 kn
ČOVJEK I OKOLIŠ
modul C - udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 2. razred strukovnih ili zdravstvenih škola s dvogodišnjim ili trogodišnjim programom biologije
Autori: Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar; Nakladnik: NEODIDACTA
3204-4943
73,50 kn
ČOVJEK I OKOLIŠ
modul C - radna bilježnica iz biologije za 2. razred strukovnih ili zdravstvenih škola s dvogodišnjim ili trogodišnjim programom biologije
Autori: Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar; Nakladnik: NEODIDACTA
3204-4944
73,50 kn
BIOLOGIJA 2
udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Autori: Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor; Nakladnik: ŠK
3495-5448
99,00 kn
BIOLOGIJA 2
radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Autori: Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor; Nakladnik: ŠK
3495-5449
49,00 kn

FIZIKA

- smanji popis -
FIZIKA 1
udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Petar Kulišić, Mladen Pavlović; Nakladnik: ŠK
741-1646
104,00 kn
FIZIKA 2, POJMOVI I KONCEPTI
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec; Nakladnik: NEODIDACTA
2366-4003
156,45 kn
FIZIKA 2, POJMOVI I KONCEPTI
zbirka zadataka za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković; Nakladnik: NEODIDACTA
2366-4037
72,45 kn
FIZIKA 2
udžbenik fizike za 2. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike
Autori: Hrvoje Negovec, Damir Pavlović; Nakladnik: PROFIL
1307-2124
108,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik fizike za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Petar Kulišić; Nakladnik: ŠK
742-1647
104,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik fizike za 2. i 3. razred strukovnih škola
Autori: Petar Kulišić, Mladen Pavlović; Nakladnik: ŠK
1526-1648
104,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
Autor: Jakov Labor; Nakladnik: ALFA
2894-4444
104,00 kn
FIZIKA 2
zbirka zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike
Autor: Jakov Labor; Nakladnik: ALFA
2894-4445
60,00 kn
FIZIKA 1
udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Petar Kulišić, Mladen Pavlović; Nakladnik: ŠK
1588-1643
106,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik fizike za 2. i 3. razred strukovnih škola
Autori: Petar Kulišić, Mladen Pavlović; Nakladnik: ŠK
1525-1644
106,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Autor: Tatjana Roginić; Nakladnik: ŠK
2090-3130
107,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik za 2. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike
Autor: Tatjana Roginić; Nakladnik: ŠK
2097-3143
107,00 kn
FIZIKA U MEDICINI 2
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Autor: Dario Hrupec; Nakladnik: NEODIDACTA
2777-4257
139,65 kn
FIZIKA U MEDICINI 2
zbirka zadataka za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec; Nakladnik: NEODIDACTA
2777-4259
139,65 kn
FIZIKA 2
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Autor: Jakov Labor; Nakladnik: ALFA
2886-4431
100,00 kn
FIZIKA 2
zbirka zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Autor: Jakov Labor; Nakladnik: ALFA
2886-4432
50,00 kn
FIZIKA 2
udžbenik za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Autor: Jakov Labor; Nakladnik: ALFA
2892-4440
100,00 kn
FIZIKA 2
Zbirka zadataka za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Autor: Jakov Labor; Nakladnik: ALFA
2892-4441
50,00 kn

KEMIJA

- smanji popis -
ORGANSKA KEMIJA
udžbenik za zdravstvene i kemijske škole
Autori: Helena Čičak, Blanka Sever, Dubravka Stričević; Nakladnik: PROFIL
918-1664
99,00 kn
OPĆA KEMIJA 2
zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije za učenike drugih razreda srednjih škola
Autori: Zdravka Cindrić, Antica Petreski, Ljubica Petrić; Nakladnik: PROFIL
2008-3003
76,00 kn
KEMIJA 2
udžbenik kemije za 2. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Autori: Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus; Nakladnik: ŠK
1321-2145
97,00 kn
PRAKTIKUM ANALITIČKE KEMIJE
udžbenik analitičke kemije za srednje strukovne škole
Autori: Sonja Rupčić Petelinc, Zoran Weihnacht, Sanja Žužek; Nakladnik: ŠK
2092-3134
97,00 kn
OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE
udžbenik kemije za drugi razred medicinske škole
Autori: Antica Petreski, Dubravka Stričević, Blanka Sever, Helena Čičak; Nakladnik: PROFIL
2756-4230
99,00 kn
OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE
udžbenik kemije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Autori: Sonja Rupčić-Petelinc, Zoran Weichnacht, Frances Novosel; Nakladnik: ŠK
3502-5461
106,00 kn
KEMIJA 1
udžbenik za jednogodišnji program kemije
Autori: Ljiljana Kovačević, Silvija Krnić, Gordana Pavlović, Zora Popović; Nakladnik: ALFA
1319-2143
96,00 kn

GEOGRAFIJA

- smanji popis -
GEOGRAFIJA HRVATSKE
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autor: Ines Kozina; Nakladnik: ŠK
1147-1674
97,00 kn
GEOGRAFIJA 2
udžbenik geografije za 2. razred srednje ekonomske škole
Autori: Bruno Kurek, Dario Pavlović; Nakladnik: ŠK
2444-3627
97,00 kn
GEOGRAFIJA 2
udžbenik iz geografije za drugi razred srednjih škola
Autori: Štefica Barlek-Mohenski, Lidija Perić; Nakladnik: ALFA
2889-4436
105,00 kn
GEOGRAFIJA 2
udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Emil Čokonaj, Dragutin Feletar; Nakladnik: MERIDIJANI
3179-4903
97,00 kn
GEOGRAFIJA 2
udžbenik iz geografije za II. razred ekonomske škole
Autori: Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk; Nakladnik: MERIDIJANI
3167-4891
103,00 kn
GEOGRAFIJA 2
udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Autor: Martina Jakovčić; Nakladnik: ŠK
3498-5453
99,00 kn

POVIJEST

- smanji popis -
HRVATSKA I SVIJET 2
udžbenik za 2. razred strukovnih škola
Autori: Miroslav Akmadža, Mario Jareb, Zdenko Radelić, Robert Skenderović; Nakladnik: ALFA
1834-2733
91,00 kn
HRVATSKA I SVIJET
udžbenik povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola
Autori: Vesna Đurić, Ivan Peklić; Nakladnik: PROFIL
777-1693
84,00 kn
HRVATSKA I SVIJET 2
udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Zdenko Samaržija; Nakladnik: ŠK
776-1694
97,00 kn

GLAZBENA UMJETNOST

- smanji popis -
GLAZBENI KONTAKTI 2
udžbenik glazbene umjetnosti sa 4 zvučna CD-a za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov; Nakladnik: PROFIL
2247-3368
110,00 kn

LIKOVNA UMJETNOST

- smanji popis -
LIKOVNA UMJETNOST 2
udžbenik iz likovne umjetnosti za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Autori: Blanka Petrinec-Fulir, Natalija Stipetić-Čus, Elen Zubek; Nakladnik: ALFA
2905-4458
105,00 kn
LIKOVNA UMJETNOST 2
udžbenik iz likovne umjetnosti za 2. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom
Autori: Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Elen Zubek; Nakladnik: ALFA
3795-5931
105,00 kn
LIKOVNA UMJETNOST 2
udžbenik likovne umjetnosti u drugom razredu gimnazije i umjetničke škole
Autor: Jadranka Damjanov; Nakladnik: ŠK
3550-5523
105,00 kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO

- smanji popis -
POLITIKA I GOSPODARSTVO
udžbenik za srednje strukovne škole
Autori: Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein; Nakladnik: SYSPRINT
3411-5329
97,00 kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO
udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Autor: Ana Knežević-Hesky; Nakladnik: ALFA
2890-4437
92,00 kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO
udžbenik za srednje strukovne škole
Autori: Đuro Benić, Nataša Vulić; Nakladnik: ŠK
3431-5359
93,00 kn

ETIKA

- smanji popis -
ETIKA 2 - ČOVJEK KAO DRUŠTVENO BIĆE
udžbenik u drugom razredu gimnazija i srednjih škola
Autor: Dafne Vidanec; Nakladnik: ŠK
3758-5889
89,00 kn

LATINSKI JEZIK

- smanji popis -
ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE
udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Autori: Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral; Nakladnik: ŠK
1301-2115
97,00 kn
ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE
radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Autori: Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral; Nakladnik: ŠK
1301-2114
70,00 kn

HIGIJENA

- smanji popis -
HIGIJENA
udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim i dvogodišnjim programom
Autor: Oskar P. Springer; Nakladnik: PROFIL
767-1696
99,00 kn
HIGIJENA
udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Autori: Vesna Kostović Vranješ, Mirko Ruščić; Nakladnik: ŠK
2076-3111
95,00 kn

STRUKOVNI PREDMETI

- smanji popis -
OSNOVE EKONOMIJE 2
udžbenik za ekonomiste
Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić; Nakladnik: ALKA
3047-4697
100,00 kn
OSNOVE EKONOMIJE 2
radna bilježnica za ekonomiste
Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka šimundić; Nakladnik: ALKA
3047-4698
55,00 kn
OSNOVE EKONOMIJE 2
udžbenik za Osnove ekonomije za 2. razred, ekonomisti
Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić; Nakladnik: ALKA
4121-6318
100,00 kn
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2
udžbenik za Poslovne komunikacije za 2. razred, ekonomisti
Autori: Mirjana Pejić Bach, Jadranka Murgić; Nakladnik: ALKA
4130-6327
80,00 kn
RAČUNOVODSTVO 2
udžbenik za Računovodstvo za 2. razred, ekonomisti
Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet; Nakladnik: ALKA
4142-6339
95,00 kn
OSNOVE EKONOMIJE 2
udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Autori: Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro; Nakladnik: MATE
2789-4272
69,28 kn
RAČUNOVODSTVO 2
udžbenik za ekonomiste
Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet; Nakladnik: ALKA
3054-4708
95,00 kn
RAČUNOVODSTVO 2
radna bilježnica za ekonomiste
Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet; Nakladnik: ALKA
3054-4709
55,00 kn
RAČUNOVODSTVO 2
udžbenik računovodstva za drugi razred srednjih ekonomskih škola
Autori: Diana Bratičević, Lidija Daničić; Nakladnik: PROFIL
3265-5063
99,00 kn
RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA I IMOVINE
udžbenik računovodstva za 2. razred srednjih ekonomskih škola
Autori: Diana Bratičević, Lidija Daničić; Nakladnik: PROFIL
4138-6335
99,00 kn
RAČUNOVODSTVO 2
radna billježnica za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Autori: Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica; Nakladnik: ŠK
3479-5425
63,00 kn
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2
udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Autori: Mirjana Pejić Bach, Jadranka Murgić; Nakladnik: ALKA
3051-4704
80,00 kn
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2
udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Autori: Antun Kliment, Olivera Jurković Majić; Nakladnik: ŠK
3474-5417
109,00 kn
PODUZETNIŠTVO 2
udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Autori: Antonija Čalić, Sanja Arambašić, Luka Rupčić; Nakladnik: MATE
4154-6351
113,00 kn
PODUZETNIŠTVO 2
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Autori: Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Željko Tintor, Marija Tolušić, Biserka Vi; Nakladnik: ŠK
3472-5415
99,00 kn
INFORMATIKA 2
udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za drugi razred ekonomskih škola
Autori: Natalija Stjepanek, Vesna Tomić; Nakladnik: ŠK
4112-6309
119,00 kn
OSNOVE EKONOMIJE 2
udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica
Autori: Jadranka Jošić, Jadranka Dorešić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivan Režić, Silvija Svetoivanec-Marinčić, Melita Todorović; Nakladnik: ŠK
4155-6352
103,00 kn
PODUZETNIŠTVO 2
udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica
Autori: Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Zorica Hrgovčić, Željko Tintor, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić; Nakladnik: ŠK
4156-6353
107,00 kn
RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA IMOVINE
udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist /ekonomistca
Autori: Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovać, Dubravka Hržica; Nakladnik: ŠK
4139-6336
103,00 kn
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Autori: Borna Jalšenjak, Kristijan Krkač; Nakladnik: MATE
2786-4269
94,17 kn
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Autori: Nikša Alfirević, Ondina Čižmek Vujnović, Jurica Pavičić, Goran Vlašić; Nakladnik: ŠK
3447-5382
99,00 kn
OSNOVE TURIZMA
udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Autori: Lidija Birin, Zoran Kasum, Ina Rodin; Nakladnik: MATE
2790-4273
78,48 kn
OSNOVE TURIZMA
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet
Autori: Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner, Ivan Kožić; Nakladnik: ŠK
3470-5413
89,00 kn
UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet
Autori: Višnja Dorčić-Kereković, Bosiljka Vinković Kukolić; Nakladnik: ŠK
3488-5439
89,00 kn
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1
udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred za zanimanje komercijalist
Autori: Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić; Nakladnik: BIROTEHNIKA
1589-1755
132,30 kn
STRUKOVNE VJEŽBE 2
udžbenik s CD-om
Autori: Milan Komorčec, Jelena Šipušić Jurčić; Nakladnik: BIROTEHNIKA
1911-2861
104,90 kn
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2
udžbenik za 2. razred, zanimanje komercijalist / komercijalistica
Autor: Mirjana Rubčić Fabris; Nakladnik: ŠK
1344-2184
105,00 kn
POZNAVANJE NEPREHRAMBENE ROBE
udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanja prodavač / prodavačica i komercijalist /komercijalistica
Autori: Ljiljana Tanay, Sanja Biljan Smola; Nakladnik: ŠK
4157-6354
119,00 kn
TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE
udžbenik za 3. razred strukovne škole
Autor: Stjepan Brzak; Nakladnik: POUZ
1060-1284
95,00 kn
POSLOVNA INFORMATIKA
udžbenik za komercijaliste
Autori: Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar; Nakladnik: ALKA
3780-4717
80,00 kn
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
udžbenik za komercijaliste i prodavače
Autori: Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković; Nakladnik: ALKA
3781-4718
80,00 kn
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i u drugom razredu za zanimanje komercijalist/komercijalistica
Autor: Jasenka Rašetina; Nakladnik: ŠK
3762-5893
99,00 kn
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i u drugom razredu za zanimanje komercijalist/komercijalistica
Autor: Jasenka Rašetina; Nakladnik: ŠK
3762-5894
59,00 kn
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1
udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole
Autori: Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin; Nakladnik: ŠK
2082-3118
124,01 kn
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 2
udžbenik s CD-om za 2. razred srednje strukovne škole
Autori: Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin; Nakladnik: ŠK
2447-3971
124,01 kn
ELEKTRIČNI, ELEKTROSTATSKI I MAGNETSKI KRUGOVI - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1
zbirka zadataka
Autor: Ante Glamuzina; Nakladnik: ŠK
726-1172
123,00 kn
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM
udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Autor: Mato Lučić; Nakladnik: LUČIĆ
3765-5897
89,25 kn
MJERENJA U ELEKTROTEHNICI
udžbenik za 2. razred srednje škole
Autor: Andrea Bednjanec; Nakladnik: ELEMENT
886-1184
90,00 kn
MJERENJA U ELEKTROTEHNICI
zbirka laboratorijskih vježbi
Autori: Andrea Bednjanec, Ivan Merki; Nakladnik: ELEMENT
886-1185
63,00 kn
ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
udžbenik za srednje tehničke i industrijsko-obrtničke škole
Autor: Stanko Paunović; Nakladnik: ELEMENT
1550-2313
126,00 kn
ANALOGNI ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
udžbenik za 2.-4. razred 4-godišnjih strukovnih škola
Autori: Jasminka Kotur, Stanko Paunović; Nakladnik: ELEMENT
1551-2314
126,00 kn
DIGITALNI SKLOPOVI I UPRAVLJANJE
udžbenik za predmet digitalni sklopovi i upravljanje i digitalna elektronika
Autor: Stanko Paunović; Nakladnik: ELEMENT
1552-2315
126,00 kn
DIGITALNA LOGIKA I ELEKTRONIKA
udžbenik za srednje strukovne škole
Autori: Aleksandar Szabo, Damir Bošnjak, Nediljka Furčić; Nakladnik: ELEMENT
4084-6281
180,00 kn
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2
udžbenik za 2. razred elektrotehničkih škola
Autor: Armin Pavić; Nakladnik: ELEMENT
1593-2176
90,00 kn
ZADACI ZA VJEŽBU
postupci rješavanja i zadaci za samostalan rad, OE 2, za 2. razred elektrotehničkih škola
Autori: Ivan Felja, Armin Pavić; Nakladnik: ELEMENT
1593-2177
79,00 kn
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - 2. DIO
udžbenik za 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Vladimir Rodeš; Nakladnik: EŠV
724-1171
98,00 kn
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 1

Autor: Vladimir Rodeš; Nakladnik: EŠV
4085-6282
126,00 kn
ELEKTRIČKI STROJEVI
udžbenik u strukovnim školama elektrotehničkog područja
Autor: Josip Jureković; Nakladnik: JJ
722-1173
147,00 kn
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2
udžbenik i zbirka zadataka s multimedijskim sadržajem za 2. razred srednjih elektrotehničkih škola
Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga; Nakladnik: NEODIDACTA
1339-2175
107,10 kn
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2
radna bilježnica za 2. razred srednjih elektrotehničkih škola
Autor: Nediljka Furčić; Nakladnik: NEODIDACTA
1339-2174
82,95 kn
ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 3. razred 4-god. strukovnih škola u području elektrotehnike i 2. razred za zanimanje tehničar za mehatroniku
Autor: Zdravko Varga; Nakladnik: NEODIDACTA
1967-2933
83,74 kn
ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI
radna bilježnica za 3. razred 4-god. strukovnih škola u području elektrotehnike i 2. razred za zanimanje tehničar za mehatroniku
Autor: Zdravko Varga; Nakladnik: NEODIDACTA
1967-2932
46,20 kn
ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Autor: Igor Vujević; Nakladnik: NEODIDACTA
2364-4012
83,74 kn
ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE
radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Autor: Igor Vujević; Nakladnik: NEODIDACTA
2364-3494
46,20 kn
PRIKLJUČAK NA IZMJENIČNI NAPON
za 2. razred elektrotehničkih škola
Autor: Ante Glamuzina; Nakladnik: ŠK
980-1195
121,00 kn
MINERALOGIJA
udžbenik za srednje škole
Autori: Vera Babić, Jasenka Takšić, Maja Vrkljan; Nakladnik: ŠK
885-1196
149,00 kn
NACRTNA GEOMETRIJA
udžbenik za graditeljske tehničke škole
Autor: Lana Lipošinović; Nakladnik: ELEMENT
891-1201
100,00 kn
NACRTNA GEOMETRIJA 2. DIO
udžbenik za srednje škole
Autori: Ana Sliepčević, Vlasta Szirovicza; Nakladnik: ELEMENT
893-1200
72,00 kn
GRAĐEVNA MEHANIKA
udžbenik za srednje graditeljske škole
Autor: Ivan Antolić; Nakladnik: ŠK
760-1197
86,00 kn
VJEŽBE IZ TEHNOLOŠKIH OPERACIJA
udžbenik za 3. razred kemijsko-tehničkih škola i 2. i 3. razred prehrambeno-tehničkih škola
Autori: Željko Džodan, Renata Topić Maksimović; Nakladnik: PROFIL
1381-2242
99,00 kn
VJEŽBE IZ TEHNOLOŠKIH OPERACIJA
radni listovi za laboratorijske vježbe za 3. razred kemijsko-tehničkih škola i 2. i 3. razred prehrambeno-tehničkih škola
Autori: Željko Džodan, Renata Topić Maksimović; Nakladnik: PROFIL
1381-2341
40,00 kn
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA KRUTOG TIJELA, NAUKA O ČVRSTOĆI, KINEMATIKA, DINAMIKA
udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Autor: Boris Kulišić; Nakladnik: ELEMENT
1013-1232
100,00 kn
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM
udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Autor: Mato Lučić; Nakladnik: LUČIĆ
1024-1245
89,25 kn
ISPITIVANJE TEHNIČKIH MATERIJALA
za 2. razred četverogodišnjih tehničkih škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija)
Autori: Božidar Gajić, Martin Sentić; Nakladnik: POUZ
808-1213
76,00 kn
TEHNIČKO CRTANJE
udžbenik za srednje škole
Autor: Milan Žunar; Nakladnik: POUZ
1023-1250
132,00 kn
TERMODINAMIKA
udžbenik
Autor: Ivo Njire; Nakladnik: POUZ
1050-1260
80,00 kn
TERMODINAMIKA
radna bilježnica
Autor: Ivo Njire; Nakladnik: POUZ
1050-1259
76,00 kn
AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA
udžbenik za srednje stručne škole
Autor: Florijan Rajić; Nakladnik: ŠK
667-1208
123,00 kn
CAD I PROJEKT - AUTOCAD, MALA ŠKOLA CRTANJA
udžbenik za srednje strukovne škole
Autor: Zoran Kalinić; Nakladnik: ŠK
676-1209
93,00 kn
ELEMENTI STROJEVA
udžbenik za srednje strojarske škole
Autor: Eduard Hercigonja; Nakladnik: ŠK
733-1211
95,00 kn
NAUKA O TOPLINI SA ZADACIMA
priručnik
Autor: Aurel Kostelić; Nakladnik: ŠK
894-1215
95,00 kn
ODRŽAVANJE ALATNIH STROJEVA
udžbenik za srednje strukovne škole
Autor: Zoran Kalinić; Nakladnik: ŠK
900-1217
123,00 kn
STROJNI ELEMENTI 1
udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Autor: Eduard Hercigonja; Nakladnik: ŠK
1004-1223
95,00 kn
STROJNI ELEMENTI 2
udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Autor: Eduard Hercigonja; Nakladnik: ŠK
1005-1224
95,00 kn
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA, OTPORNOST, GIBANJE, MEHANIZMI
udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Autor: Vladimir Špiranec; Nakladnik: ŠK
1015-1234
95,00 kn
TEHNIČKI MATERIJALI 1
udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Autor: Franjo Toufar; Nakladnik: ŠK
1019-1241
93,00 kn
TEHNIČKI MATERIJALI 2
udžbenik od 1. do 4. razreda srednje strukovne strojarske škole
Autor: Dušan Hrgović; Nakladnik: ŠK
1020-1242
114,00 kn
TEHNIČKA MEHANIKA - NAUKA O ČVRSTOĆI S VJEŽBAMA
za 2. razred za strojarske tehničare i ostale tehničke struke programa A
Autor: Boris Kulišić; Nakladnik: ELEMENT
1011-1238
100,00 kn
MEHANIKA 2 - ZNANOST O ČVRSTOĆI
radna bilježnica s CD-om za 2. razred tehničkih škola
Autori: Karl Juhart, Jerko Pandžić, Albin Vrabič; Nakladnik: ELEMENT
1011-1237
103,00 kn
TEHNIČKA MEHANIKA - NAUKA O ČVRSTOĆI I DINAMIKA
udžbenik za 2. razred strojarskih tehničkih škola
Autor: Boris Kulišić; Nakladnik: ELEMENT
3081-4747
130,00 kn
ALGORITMI I PROGRAMIRANJE 2
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autor: Vatroslav Zuppa Bakša; Nakladnik: ELEMENT
4079-6276
120,00 kn
ELEKTRONIKA 1
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autor: Nediljka Furčić; Nakladnik: ELEMENT
4086-6283
120,00 kn
OSNOVE DIGITALNE ELEKTRONIKE
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Aleksandar Szabo, Damir Bošnjak, Nediljka Furčić; Nakladnik: ELEMENT
4119-6316
130,00 kn
OSNOVE ELEKTRONIČKIH MJERENJA
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša; Nakladnik: ELEMENT
4123-6320
130,00 kn
ELEMENTI STROJEVA
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Autori: Jerko Pandžić, Branko Pasanović; Nakladnik: NEODIDACTA
1302-2117
139,65 kn
ELEMENTI STROJEVA
radna bilježnica za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Autori: Jerko Pandžić, Branko Pasanović; Nakladnik: NEODIDACTA
1302-2116
70,34 kn
TEHNIČKA MEHANIKA 2 - NAUKA O ČVRSTOĆI
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
1363-2214
139,65 kn
TEHNIČKA MEHANIKA 2 - NAUKA O ČVRSTOĆI
radna bilježnica za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
1363-2213
74,47 kn
TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 2
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
1365-2218
139,65 kn
TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 2
radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
1365-2217
74,47 kn
TEHNIČKO CRTANJE 2
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Autor: Jerko Pandžić; Nakladnik: NEODIDACTA
1367-2223
139,65 kn
TEHNIČKO CRTANJE 2
radna bilježnica za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Autor: Jerko Pandžić; Nakladnik: NEODIDACTA
1367-2222
70,34 kn
TEHNIČKA MEHANIKA 3 - KINEMATIKA I DINAMIKA
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. ili 3. razred 4-godišnje strojarske tehničke škole
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
1968-2935
168,00 kn
TEHNIČKA MEHANIKA 3 - KINEMATIKA I DINAMIKA
radna bilježnica za 2. ili 3. razred 4-godišnje strojarske tehničke škole
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
1968-2934
93,45 kn
MEHANIZMI
udžbenik s radnom bilježnicom za srednju strojarsku školu
Autor: Boris Kulišić; Nakladnik: POUZ
882-1214
80,00 kn
FINOMEHANIKA
udžbenik za srednje strukovne škole
Autor: Anđelka Ređep; Nakladnik: ŠK
740-1212
114,00 kn
TEMELJI AUTOMATIKE 1
SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE
Autor: Juraj Božičević; Nakladnik: ŠK
1044-1206
79,00 kn
TEMELJI AUTOMATIKE 2
MJERNI PRETVORNICI I MJERENJE
Autor: Juraj Božičević; Nakladnik: ŠK
1045-1207
82,00 kn
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA, I. DIO - PNEUMATIKA

Autor: Gojko Nikolić; Nakladnik: ŠN
944-1219
91,00 kn
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA, I. DIO - PNEUMATIKA I ELEKTROPNEUMATIKA
radna bilježnica za 2.-4. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Autor: Gojko Nikolić; Nakladnik: TIPEX
944-1218
45,00 kn
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - HIDRAULIKA

Autori: Gojko Nikolić, Jakša Novaković; Nakladnik: ŠN
945-1220
91,00 kn
UPRAVLJANJE I REGULACIJA 1. DIO - UPRAVLJANJE

Autor: Gojko Nikolić; Nakladnik: ŠN
1080-1261
78,00 kn
TEHNOLOGIJA STROJOBRAVARIJE
udžbenik za 2. i 3. razred strojarske struke
Autor: Mijo Matošević; Nakladnik: UM
1039-1257
75,60 kn
PROGRAMIRANJE CNC GLODALICA I CNC TOKARILICA ZA RADIONIČKE VJEŽBE I NOVE TEHNOLOGIJE
udžbenik za 2. i 3. razred srednjih strukovnih strojarskih škola
Autor: Krunoslav Curić; Nakladnik: ŠK
3421-5343
109,00 kn
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan; Nakladnik: NEODIDACTA
1358-2204
139,65 kn
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO
radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan; Nakladnik: NEODIDACTA
1358-2203
93,45 kn
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan; Nakladnik: NEODIDACTA
1359-2206
139,65 kn
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO
radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Autori: Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan; Nakladnik: NEODIDACTA
1359-2205
74,47 kn
MORNARSKE VJEŠTINE
priručnik za pomorce
Autor: Anton I. Simović; Nakladnik: ŠK
888-1781
114,00 kn
NAVIGACIJSKA METEOROLOGIJA
priručnik za pomorce
Autor: Anton I. Simović; Nakladnik: ŠK
895-1782
114,00 kn
TERESTRIČKA NAVIGACIJA
udžbenik za pomorske škole i priručnik za pomorce
Autor: Anton I. Simović; Nakladnik: ŠK
1047-1786
114,00 kn
PROMETNO PRAVO
udžbenik za 2. razred srednje škole za program/zanimanje tehničar za logistiku i špediciju
Autor: Ksenija Puljanić; Nakladnik: TŠZG
2673-4107
120,00 kn
POŠTANSKI PROMET 2

Autor: Pero Tabak; Nakladnik: TŠZG
1741-2712
100,00 kn
EKONOMIKA PROMETA
udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole prometnog smjera
Autor: Vladimir Čavrak; Nakladnik: ŠCP
716-1789
51,98 kn
TEHNOLOGIJA GORIVA I MAZIVA
udžbenik za 2. razred škola za cestovni promet
Autor: Ivanka Filipan; Nakladnik: PROFIL
1034-1796
119,00 kn
TEHNOLOGIJA GORIVA I MAZIVA
radna bilježnica za 2. razred škola za cestovni promet
Autor: Ivanka Filipan; Nakladnik: PROFIL
1034-1795
40,00 kn
ORGANIZACIJA I TEHNIKA PRIJEVOZA TERETA U CESTOVNOM PROMETU
udžbenik za 2. i 3. razred za zanimanja u cestovnom prometu
Autor: Branimir Golac; Nakladnik: ŠCP
912-1790
75,60 kn
SIGURNA VOŽNJA
prometni propisi i sigurnosna pravila s testovima i odgovorima za B, BE, C1, C, F i G kategoriju vozila
Autor: Tomislav Ćurković; Nakladnik: ŠCP
4170-6367
40,00 kn
PROMETNA PSIHOLOGIJA I KULTURA
udžbenik za 2. razred za zanimanja u cestovnom prometu
Autori: Vlasta Perotić, Jasminka Zagorac; Nakladnik: ŠCP
983-1792
75,60 kn
CESTOVNA VOZILA 1
udžbenik za 2. i 3. razred srednje obrtničke i tehničke škole
Autor: Zoran Kalinić; Nakladnik: ŠK
680-1788
115,00 kn
PROMETNO PRAVO
udžbenik za 2. razred srednje škole za program/zanimanje tehničar za logistiku i špediciju
Autor: Ksenija Puljanić; Nakladnik: TŠZG
2672-4106
120,00 kn
PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Autor: Snježana Malinović; Nakladnik: TŠZG
978-1799
120,00 kn
TEHNIČKA SREDSTVA ŽELJEZNICE

Autori: Franjo Šoh, Miroslav Vrhovnik; Nakladnik: TŠZG
1018-1802
120,00 kn
TEHNOLOGIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA I.

Autori: Ivica Lovrić, Božica Radoš; Nakladnik: TŠZG
1372-2229
150,00 kn
ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Autor: Darko Jurković; Nakladnik: TŠZG
2232-3353
120,00 kn
TERMINALI I MEHANIZACIJA

Autor: Nikolina Brnjac; Nakladnik: TŠZG
2233-3354
120,00 kn
PRIJEVOZ ROBE ŽELJEZNICOM

Autor: Josip Kunac; Nakladnik: TŠZG
979-1800
120,00 kn
UPORABA VAGONA

Autor: Josip Kunac; Nakladnik: TŠZG
1079-1804
120,00 kn
MATERIJALI
udžbenik za 1. i 2. razred drvodjeljske škole
Autor: Vladimir Frgić; Nakladnik: ELEMENT
877-1716
124,00 kn
ALATI I STROJEVI U OBRADI DRVA 2
udžbenik za 2. razred drvodjeljske škole
Autor: Irena Dević; Nakladnik: ELEMENT
653-1711
126,00 kn
DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 1
udžbenik za 2. razred drvodjeljske škole
Autor: Vladimir Frgić; Nakladnik: ELEMENT
713-1712
115,00 kn
DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 2
udžbenik za 2. i 3. razred drvodjeljske škole
Autor: Vladimir Frgić; Nakladnik: ELEMENT
714-1713
143,00 kn
KEMIJSKA PRERADA DRVA
udžbenik za drvodjeljske škole
Autor: Filip Kljajić; Nakladnik: ŠK
814-1715
105,00 kn
PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE
udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama
Autor: Siniša Brlas; Nakladnik: SLAP
2358-3645
130,00 kn
KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI
udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Autori: Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari; Nakladnik: MN
3783-5916
112,50 kn
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA
udžbenik za kozmetičare, frizere i pedikere s trogodišnjim i četverogodišnjim programom
Autori: Dubravko Jalšovec, Silvija Krnić; Nakladnik: ALFA
1826-2725
104,00 kn
POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 2
udžbenik za obrazovanje frizera za 2. razred
Autor: Jasenka Raos; Nakladnik: SSVŽ
2230-3350
140,00 kn
POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA
radna bilježnica uz udžbenik za 2. razred
Autor: Jasenka Raos; Nakladnik: SSVŽ
2230-3349
70,00 kn
TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 2
udžbenik za obrazovanje frizera za 2. razred
Autor: Jasenka Raos; Nakladnik: SSVŽ
2231-3352
170,00 kn
TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 2
radna bilježnica uz udžbenik za 2. razred
Autor: Jasenka Raos; Nakladnik: SSVŽ
2231-3351
75,00 kn
PRIMIJENJENA KOZMETIKA
za kozmetičare
Autori: Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna; Nakladnik: MN
3784-5917
140,00 kn
VLASULJARSTVO 3
udžbenik za obrazovanje frizera u JMO - 2./3.razred
Autor: Jasenka Raos; Nakladnik: SSVŽ
3409-5325
135,00 kn
VLASULJARSTVO 3
radna bilježnica za obrazovanje frizera u JMO - 2./3. razred
Autor: Jasenka Raos; Nakladnik: SSVŽ
3409-5326
70,00 kn
ARANŽIRANJE 1
udžbenik za 1. i 2. razred poljoprivredne škole
Autor: Dubravka Auguštin; Nakladnik: ŠK
661-1764
114,00 kn
CVJEĆARSTVO 2
udžbenik za poljoprivredne škole
Autor: Dubravka Auguštin; Nakladnik: ŠK
683-1768
123,00 kn
PRODAJNO POSLOVANJE
udžbenik za prodavače
Autori: Sanda Renko, Irena Guszak; Nakladnik: ALKA
3034-4676
80,00 kn
PRODAJNO POSLOVANJE
radna bilježnica za prodavače
Autori: Sanda Renko, Irena Guszak; Nakladnik: ALKA
3034-4677
55,00 kn
POSLOVANJE PRODAVAONICE
udžbenik za prodavače
Autori: Sanda Renko, Suzana Drobnić; Nakladnik: ALKA
3772-4678
80,00 kn
POSLOVANJE PRODAVAONICE
radna bilježnica za prodavače
Autori: Sanda Renko, Suzana Drobnić; Nakladnik: ALKA
3772-4679
55,00 kn
PRODAJNO POSLOVANJE
udžbenik za Prodajno poslovanje za 2. razred, prodavači
Autori: Sanda Renko, Irena Guszak Cerovečki, Kristina Petljak; Nakladnik: ALKA
4075-6272
80,00 kn
OSNOVE INFORMATIKE
udžbenik za prodavače
Autori: Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar; Nakladnik: ALKA
3773-4680
80,00 kn
OSNOVE MARKETINGA
udžbenik za 2. razred strukovne škole, zanimanje prodavač
Autori: Olivera Jurković Majić, Maja Martinović; Nakladnik: MATE
3147-4869
95,26 kn
ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE
udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Autor: Antonija Bukša; Nakladnik: ŠK
3420-5342
79,00 kn
OSNOVE MARKETINGA
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Autori: Dubravka Liebl, Sanja Rocco; Nakladnik: ŠK
3430-5357
89,00 kn
OSNOVE MARKETINGA
radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Autori: Dubravka Liebl, Sanja Rocco; Nakladnik: ŠK
3430-5358
49,00 kn
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i u drugom razredu za zanimanje komercijalist/komercijalistica
Autor: Jasenka Rašetina; Nakladnik: ŠK
3439-5370
99,00 kn
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i u drugom razredu za zanimanje komercijalist/komercijalistica
Autor: Jasenka Rašetina; Nakladnik: ŠK
3439-5371
59,00 kn
PRODAJNO POSLOVANJE
udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Autori: Nevenka Hruškar, Renata Petrović, Sandra Brajnović; Nakladnik: ŠK
3440-5372
120,00 kn
PRODAJNO POSLOVANJE
radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Autori: Nevenka Hruškar, Renata Petrović, Sandra Brajnović; Nakladnik: ŠK
3440-5373
67,00 kn
ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE
udžbenik za 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Autori: Vesna Anđelić, Andrea Bednjanec, Romana Bogut, Jasminka Kotur, Stanko Paunović; Nakladnik: ELEMENT
2332-3790
139,00 kn
ELEKTROTEHNIKA 2
udžbenik sa zbirkom zadataka i multimedijskim sadržajem za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga; Nakladnik: NEODIDACTA
1300-2113
139,65 kn
ELEKTROTEHNIKA 2
radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Autor: Nediljka Furčić; Nakladnik: NEODIDACTA
1300-2112
74,47 kn
ELEKTROENERGETIKA
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Autori: Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić; Nakladnik: NEODIDACTA
1960-2923
139,65 kn
ELEKTROENERGETIKA
radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Autori: Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić; Nakladnik: NEODIDACTA
1960-2922
74,47 kn
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE
udžbenik za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autor: Zvonimir Vlaić; Nakladnik: KAIROS
2329-3802
73,50 kn
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE
radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autor: Zvonimir Vlaić; Nakladnik: KAIROS
2329-3509
52,50 kn
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
929-1263
139,65 kn
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1
radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo; Nakladnik: NEODIDACTA
929-1262
93,45 kn
TEHNIČKO CRTANJE
udžbenik s multimedijskim sadržajem za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Autor: Jerko Pandžić; Nakladnik: NEODIDACTA
1022-1268
139,65 kn
TEHNIČKO CRTANJE
radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Autor: Jerko Pandžić; Nakladnik: NEODIDACTA
1022-1267
73,50 kn
ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE
udžbenik s CD-om za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Autor: Mato Lučić; Nakladnik: LUČIĆ
1923-2875
79,80 kn
ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE
udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred JMO-a i trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Jerko Pandžić, Branko Pasanović; Nakladnik: NEODIDACTA
1303-2119
107,10 kn
ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE
radna bilježnica za 2. razred JMO-a i trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Jerko Pandžić, Branko Pasanović; Nakladnik: NEODIDACTA
1303-2118
46,20 kn
TEHNOLOGIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u području strojarstva
Autor: Stipe Crnoja; Nakladnik: NEODIDACTA
2683-4117
139,65 kn
TEHNOLOGIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u području strojarstva
Autor: Stipe Crnoja; Nakladnik: NEODIDACTA
2683-4118
74,47 kn
OSNOVE ELEMENATA STROJEVA
udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja
Autor: Antun Babić; Nakladnik: ŠK
1541-2355
124,01 kn
OSNOVE ELEMENATA STROJEVA
radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Autori: Antun Babić, Josip Lolić; Nakladnik: ŠK
1541-3514
67,00 kn
POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE
udžbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turističkih i hotelijerskih škola
Autori: Maja Hamel, Mirko Sagrak; Nakladnik: ŠK
974-1307
123,00 kn
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 2
zanimanje hotelijer: smjer ugostiteljstvo
Autor: Ivan Marošević; Nakladnik: HOREBA
914-1296
81,00 kn
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2
udžbenik za 2. razred ugostiteljskih i turističkih škola
Autor: Danko Matasović; Nakladnik: PROFIL
971-1305
119,00 kn
ENOLOGIJA S GASTRONOMIJOM
trogodišnji program
Autori: Zdravko Mačečević, Dragan Todorović; Nakladnik: ŠK
739-1288
89,00 kn
POSLOVNA PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJOM
udžbenik za 2. razred ugostiteljskih i turističkih škola, zanimanja hotelijersko-turistički tehničar i konobar
Autor: Maša Močiljanin; Nakladnik: ŠK
957-1302
99,00 kn
TRGOVAČKO PRAVO U TURIZMU
udžbenik za 2. i 4. razred srednjih ugostiteljskih i hotelijersko-turističkih škola
Autori: Vilim Gorenc, Andrea Pešutić; Nakladnik: ŠK
1378-2239
115,00 kn
UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 2
udžbenik kuharstva za 2. razred srednje ugostiteljsko-hotelijersko-turističke škole
Autor: Vedran Habel; Nakladnik: ŠK
2429-3786
122,00 kn
KUHARSTVO 2
udžbenik za 2. razred ugostiteljskih škola
Autor: Josip Žuvela; Nakladnik: TP
839-1291
122,85 kn
GRAFIČKE TEHNIKE
udžbenik za srednje škole s programima vizualnih umjetnosti i dizajna
Autor: Carmen Bačura Potočić; Nakladnik: ŠK
2809-4302
99,00 kn
PATOLOGIJA ŽIVOTINJA
udžbenik za srednje veterinarske škole
Autor: Križan Čuljak; Nakladnik: ŠK
940-1336
95,00 kn
KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI
udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Autori: Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari; Nakladnik: MN
1935-2892
112,50 kn
ZDRAVSTVENA NJEGA
udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola
Autor: Nada Prlić; Nakladnik: ŠK
1097-1364
104,00 kn
STOMATOLOŠKA ANATOMIJA S GNATOLOGIJOM
udžbenik za 2. razred zdravstvenih škola
Autor: Branka Rešetar; Nakladnik: GMTK
1001-1374
150,00 kn
LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA
program zubotehničara
Autor: Nena Tomić-Solar; Nakladnik: MN
842-1372
108,00 kn
PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA
udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Autori: Valerija Blažičević, Ivan Damjanov; Nakladnik: MN
2350-3776
98,00 kn
OPĆA MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA S EPIDEMIOLOGIJOM I IMUNOLOGIJOM
za zdravstvene škole
Autor: Zdenko Volner; Nakladnik: ŠK
907-1355
152,00 kn
PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA
udžbenik za 2. i 4. razred srednje medicinske škole
Autori: Igor Andreis, Asja Jelaković; Nakladnik: ŠK
939-1358
105,00 kn
OSNOVE KINEZIOLOGIJE
udžbenik za drugi razred srednjoškolskog obrazovanja zdravstvene struke za zanimanje fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka
Autori: Ana Debeljak De Martini, Matej Visković; Nakladnik: ŠK
4126-6323
119,00 kn
MASAŽA
udžbenik za drugi razred srednjoškolskog obrazovanja zdravstvene struke za zanimanje fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka
Autor: Ana Krelja; Nakladnik: ŠK
4114-6311
119,00 kn
PRIMIJENJENA KOZMETIKA
za kozmetičare
Autori: Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna; Nakladnik: MN
2752-4225
140,00 kn

UČENICI S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

- proširi popis -